Direct uw zorgtoeslag wijzigen!

Zonder DigiD

ZORGTOESLAG WIJZIGEN

Is er iets veranderd in uw leven? Bent u gaan samenwonen met iemand die daarmee uw toeslagpartner is geworden? Of bent u werkeloos geworden en is daardoor uw inkomen gedaald? Al dit soort ontwikkelingen in uw persoonlijke leven kunnen van invloed zijn op uw recht op zorgtoeslag.

Het is daarom belangrijk dat u deze wijzigingen tijdig doorgeeft aan de Belastingdienst. Raakt u bijvoorbeeld werkeloos en heeft u tijdelijk lagere inkomsten, geef uw veranderde inkomen dan binnen vier weken door aan de Belastingdienst.

De hoogte van uw zorgtoeslag zal worden aangepast aan uw veranderde inkomen. Een lager inkomen kan een hogere zorgtoeslag geven en een hoger inkomen kan een lagere zorgtoeslag geven. Een eventueel verschil wordt automatisch met u verrekend.

MOET IK ZORGTOESLAG TERUGBETALEN?

Elke toeslag wordt altijd als voorschot verstrekt op basis van de inschatting van uw situatie. U kunt immers niet in een glazen bol kijken en weet nooit precies hoe hoog uw inkomen in een jaar zal zijn.

Daarom berekent de Belastingdienst de definitieve hoogte van uw zorgtoeslag nadat u uw aangifte inkomstenbelasting over dat jaar heeft gedaan. Heeft u meer zorgtoeslag ontvangen dan dit totaalbedrag? Dan moet u het verschil terugbetalen. Heeft u minder zorgtoeslag gehad dan waar u recht op had? Dan maakt de Belastingdienst het positieve verschil naar u over.

STAAT UW VRAAG ER NIET BIJ?

Is uw vraag hiermee niet beantwoord? Kijk dan nog even bij onze Veelgestelde Vragen.

Staat uw vraag hier niet tussen? Tijdens kantoortijden kunt u live chatten met een van onze deskundige medewerkers.