Direct uw zorgtoeslag regelen!

Zonder DigiD

Zorgtoeslag wijzigen

U heeft de wettelijke verplichting om wijzigingen in uw persoonlijke situatie, die de hoogte van uw zorgtoeslag beïnvloeden, binnen 4 weken te melden aan de Belastingdienst middels een wijziging. Raakt u bijvoorbeeld werkeloos en heeft u tijdelijk lagere inkomsten, geef uw veranderde inkomen dan binnen vier weken door aan de Belastingdienst.

Wijzigingen tijdig doorgeven

Is er iets veranderd in uw leven? Bent u gaan samenwonen? Of bent u werkeloos geworden en is daardoor uw inkomen gedaald? Al dit soort ontwikkelingen in uw persoonlijke leven kunnen van invloed zijn op uw recht op zorgtoeslag. Het is daarom belangrijk dat u deze wijzigingen tijdig doorgeeft aan de Belastingdienst.

Moet ik terugbetalen?

Aan het einde van het jaar berekent de Belastingdienst op hoeveel zorgtoeslag u over het gehele jaar recht hebt gehad. Heeft u meer zorgtoeslag ontvangen dan dit totaalbedrag? Dan moet u het verschil terugbetalen. Heeft u minder zorgtoeslag gehad dan waar u recht op had? Dan maakt de Belastingdienst het positieve verschil naar u over.