Direct uw zorgtoeslag regelen!

Zonder DigiD

Wat is Zorgtoeslag?

Zorgtoeslag is een tegemoetkoming van de Nederlandse overheid voor mensen met een Nederlandse zorgverzekering. Niet iedereen kan de zorgtoeslag ontvangen. Om in aanmerking te komen, moet aan bepaalde voorwaarden voldaan worden. Of u recht heeft op zorgtoeslag en hoeveel, is afhankelijk van de samenstelling van uw huishouden en de hoogte van uw inkomen.

Wanneer heb ik recht op Zorgtoeslag?

Om in aanmerking te komen voor zorgtoeslag moet u, en uw eventuele toeslagpartner, de Nederlandse nationaliteit hebben of in het bezit zijn van een geldige verblijfsvergunning. Bovendien moet u minimaal 18 jaar oud zijn, een Nederlandse zorgverzekering hebben en mag uw (gezamenlijke) inkomen en vermogen niet te hoog zijn.

Op hoeveel Zorgtoeslag heb ik recht?

De hoogte van uw zorgtoeslag hangt af van het (gezamenlijk) toetsingsinkomen van u en uw eventuele toeslagpartner. In 2016 mag uw toetsingsinkomen niet hoger zijn dan € 27.012 per jaar als u geen toeslagpartner heeft. Wanneer u die wel heeft, mag uw gezamenlijke toetsingsinkomen niet hoger zijn dan € 33.765.