Grens huurtoeslag

Hoeveel vermogen mag ik hebben voor huurtoeslag?

Uw vermogen bestaat uit uw waardevolle bezittingen zoals aandelen of spaargeld minus uw schulden.

Een eigen woning telt niet mee als vermogen, maar een vakantiewoning juist weer wel. Ook vermogen dat u in het buitenland heeft, telt mee.

Bovendien telt niet alleen het vermogen dat u zelf bezit mee voor de huursubsidiegrens. Ook het vermogen van uw toeslagpartner of medebewoner(s) is van invloed.

In de onderstaande tekst lichten we graag verder toe hoeveel vermogen u mag hebben voor recht op huurtoeslag. Let hierbij op dat de regels en bijbehorende maximumbedragen elk jaar veranderen.

STAAT UW VRAAG ER NIET BIJ?

Is uw vraag hiermee niet beantwoord? Kijk dan nog even bij onze Veelgestelde Vragen.

Staat uw vraag hier niet tussen? Onze chatfunctie is 24 uur per dag beschikbaar. Klik hiervoor op de blauwe balk rechts onderin het scherm waarin staat: Heeft u een vraag?

Meestal krijgt u hiermee snel het antwoord op uw vraag. Heeft de chatfunctie u onvoldoende informatie gegeven? Stuur ons dan een e-mail. Wij streven ernaar deze zo snel mogelijk te beantwoorden.

Maximaal vermogen huurtoeslag 2024

In 2024 mag u maximaal € 36.952 aan vermogen hebben. Dit geldt ook voor uw toeslagpartner en medebewoners.

Dit betekent dat u, uw toeslagpartner (let op, de onderstaande uitzondering kan van toepassing zijn) en uw medebewoners per persoon maximaal € 36.952 aan vermogen mogen hebben om huurtoeslag te krijgen. Het gaat om het vermogen op 1 januari 2024.

Uitzondering toeslagpartner

Een uitzondering wordt gemaakt wanneer u en uw toeslagpartner samen aangifte voor de inkomstenbelasting doen, de zogenaamde IB-aangifte.

Doet u samen met uw toeslagpartner aangifte? Dan mag u uitgaan van de vermogensvrijstelling die u samen hebt. Dit is uw vrijstelling van € 36.952 plus de vrijstelling van uw toeslagpartner van € 36.952, in totaal € 73.904.

Blijft uw gezamenlijke vermogen onder deze vrijstelling van € 73.904? Dan kunt u huurtoeslag krijgen.

Andere uitzonderingen

Sommige soorten vermogen tellen niet mee voor uw totale vermogen. We noemen dit bijzonder vermogen. Of u kunt de Belastingdienst vragen dit vermogen niet mee te tellen. Op de pagina Vermogen dat niet telt voor de huurtoeslag leest u hier meer over.

Maximaal vermogen huurtoeslag 2023

In 2023 mag u maximaal € 33.748 aan vermogen hebben. Dit geldt ook voor uw toeslagpartner en medebewoners.

Dit betekent dat u, uw toeslagpartner (let op, de onderstaande uitzondering kan van toepassing zijn) en uw medebewoners per persoon maximaal € 33.748 aan vermogen mogen hebben om huurtoeslag te krijgen. Het gaat om het vermogen op 1 januari 2023.

Uitzondering toeslagpartner

Een uitzondering wordt gemaakt wanneer u en uw toeslagpartner samen aangifte voor de inkomstenbelasting doen, de zogenaamde IB-aangifte.

Doet u samen met uw toeslagpartner aangifte? Dan mag u uitgaan van de vermogensvrijstelling die u samen hebt. Dit is uw vrijstelling van € 33.748 plus de vrijstelling van uw toeslagpartner van € 33.748, in totaal € 67.496.

Blijft uw gezamenlijke vermogen onder deze vrijstelling van € 67.496 ? Dan kunt u huurtoeslag krijgen.

Andere uitzonderingen

Sommige soorten vermogen tellen niet mee voor uw totale vermogen. We noemen dit bijzonder vermogen. Of u kunt de Belastingdienst vragen dit vermogen niet mee te tellen. Op de pagina Vermogen dat niet telt voor de huurtoeslag leest u hier meer over.

Meetmoment Huurtoeslag

De hoogte van uw vermogen kan door het jaar heen veranderen, daarom wordt de hoogte van uw vermogen op de eerste dag van het jaar (bijvoorbeeld 1 januari 2023) gebruikt om uw recht op huurtoeslag vast te stellen voor dat specifieke jaar.

Dit vermogen bestaat zowel uit uw eigen vermogen als ook het vermogen van een eventuele toeslagpartner.

Wanneer u een toeslagpartner heeft, mag u gezamenlijk vermogen wel hoger zijn, dan wanneer u alleen bent. Weet u niet of u een toeslagpartner heeft of wie dat dan zou zijn?

Klik hier om te bepalen of u een toeslagpartner heeft.

Stijgt uw vermogen boven het maximum tijdens het jaar?

Omgekeerd werkt het net zo. Is uw vermogen op 1 januari lager dan het gestelde maximum voor dat jaar? Dan heeft u het gehele jaar recht op huurtoeslag. Ook wanneer uw vermogen op 2 januari zou stijgen boven het maximum.

De hoogte van uw (gezamenlijke) vermogen zoals bij elkaar opgeteld op 1 januari bepaalt of u gedurende het gehele jaar dat hierna volgt recht heeft op zorgtoeslag.

Elke 1 januari dient u dit dus na te gaan, want als uw vermogen gedurende het jaar gestegen is, kan het zijn dat u in het nieuwe jaar geen recht meer heeft op zorgtoeslag.

Bijzonder vermogen

Voor bepaalde soorten vermogen maakt de Belastingdienst een uitzondering. Dit wordt ook wel bijzonder vermogen genoemd. Bijzonder vermogen telt niet mee voor de huurtoeslag. Onderstaand vindt u een aantal voorbeelden hiervan:

 • Vermogen van een pleegkind;
 • Vermogen van een minderjarig kind waar u, uw toeslagpartner, uw medebewoners en uw kind niet aan kunnen komen;
 • Smartengeld (immateriële schadevergoeding);
 • Vergoedingen voor ziekte en lichamelijk letsel;
 • Schadevergoedingen die de overheid, het Nederlandse Rode Kruis of fabrikanten van farmaceutische producten betalen aan hemofiliepatiënten die met het aidsvirus zijn besmet;
 • Vergoedingen op grond van de ‘Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers’ die zijn betaald aan de slachtoffers zelf;
 • Uitkeringen uit het DES-Fonds die zijn betaald aan slachtoffers van het gebruik van DES-preparaten;
 • Individuele uitkeringen in het kader van tegoeden Tweede Wereldoorlog aan leden van de Joodse, Sinti, Roma en Indische gemeenschappen door de Maror-stichtingen, stichting Het Gebaar, stichting Rechtsherstel Sinti en Roma, stichting Joods Humanitair Fonds en Sjoa-stichtingen;
 • Tegemoetkomingen op basis van de ‘Regeling tegemoetkoming financiële gevolgen in verband met functionele invaliditeit nieuwjaarsbrand Volendam’ en bijdragen die zijn uitgekeerd aan getroffenen op grond van de ‘Regeling tegemoetkoming in kosten nieuwjaarsbrand Volendam II’;
 • Uitkeringen van de Rooms-Katholieke Kerk aan slachtoffers van seksueel misbruik;
 • Vergoedingen voor de gevolgen van oorlogen en conflicten;
 • Bijzondere uitkeringen aan veteranen bij wie ten gevolge van inzet tijdens oorlogsomstandigheden of een crisisbeheersingsoperatie invaliditeit is vastgesteld;
 • Uitkeringen op grond van de ‘Tijdelijke regeling uitkeringen seksueel misbruik van minderjarigen in instellingen en pleeggezinnen’, of een andere regeling van de overheid voor deze groep slachtoffers;
 • Vergoedingen voor seksueel misbruik,
 • Tegemoetkomingen voor transgender en intersekse personen;
 • Uitkeringen van een voorschot op een persoonsgebonden budget voor 2012 en 2013;
 • Nabetalingen kindgebonden budget
 • Compensatiebetalingen kinderopvangtoeslag;
 • Corona-uitkeringen in de zorg.

Op de pagina Vermogen dat niet telt voor de huurtoeslag wordt een en ander verder toegelicht.

Maximaal vermogen huurtoeslag 2022

In 2022 mag u maximaal € 31.747 aan vermogen hebben. Dit geldt ook voor uw toeslagpartner en medebewoners.

Dit betekent dat u, uw toeslagpartner (let op, de onderstaande uitzondering kan van toepassing zijn) en uw medebewoners per persoon maximaal € 31.747 aan vermogen mogen hebben om huurtoeslag te krijgen. Het gaat om het vermogen op 1 januari 2022.

Uitzondering toeslagpartner

Een uitzondering wordt gemaakt wanneer u en uw toeslagpartner samen aangifte voor de inkomstenbelasting doen, de zogenaamde IB-aangifte.

Doet u samen met uw toeslagpartner aangifte? Dan mag u uitgaan van de vermogensvrijstelling die u samen hebt. Dit is uw vrijstelling van € 31.747 plus de vrijstelling van uw toeslagpartner van € 31.747, in totaal € 63.494.

Blijft uw gezamenlijke vermogen onder deze vrijstelling van € 63.494? Dan kunt u in 2022 huurtoeslag krijgen.

Andere uitzonderingen

Sommige soorten vermogen tellen niet mee voor uw totale vermogen. Of u kunt de Belastingdienst vragen dit vermogen niet mee te tellen. Op de pagina Vermogen dat niet telt voor de huurtoeslag leest u hier meer over.

Maximaal vermogen huurtoeslag 2021

In 2021 mocht u maximaal € 31.340 aan vermogen hebben. Dit gold ook voor uw toeslagpartner en medebewoners.

Dit betekent dat u, uw toeslagpartner (let op, de onderstaande uitzondering kan van toepassing zijn) en uw medebewoners per persoon maximaal € 31.340 aan vermogen mochten hebben om huurtoeslag te krijgen. Het gaat om het vermogen op 1 januari 2021.

Uitzondering toeslagpartner

Een uitzondering wordt gemaakt wanneer u en uw toeslagpartner samen aangifte voor de inkomstenbelasting doen, de zogenaamde IB-aangifte.

Doet u in 2021 samen met uw toeslagpartner aangifte? Dan mag u uitgaan van de vermogensvrijstelling die u samen hebt. Dit is uw vrijstelling van € 31.340 plus de vrijstelling van uw toeslagpartner van € 31.340, in totaal € 62.680.

Blijft uw gezamenlijke vermogen onder deze vrijstelling van € 62.680? Dan kunt u in 2021 huurtoeslag krijgen.

Andere uitzonderingen

Sommige soorten vermogen tellen niet mee voor uw totale vermogen. Of u kunt de Belastingdienst vragen dit vermogen niet mee te tellen. Op de pagina Vermogen dat niet telt voor de huurtoeslag leest u hier meer over.

Maximaal vermogen huurtoeslag 2020

In 2020 mocht u maximaal € 30.846 aan vermogen hebben. Dit gold ook voor uw toeslagpartner en medebewoners.

Dit betekent dat u, uw toeslagpartner (let op, de onderstaande uitzondering kan van toepassing zijn) en uw medebewoners per persoon maximaal € 30.846 aan vermogen mochten hebben om huurtoeslag te krijgen. Het gaat om het vermogen op 1 januari 2020.

Uitzondering toeslagpartner

Een uitzondering wordt gemaakt wanneer u en uw toeslagpartner samen aangifte voor de inkomstenbelasting doen, de zogenaamde IB-aangifte.

Doet u in 2020 samen met uw toeslagpartner aangifte? Dan mag u uitgaan van de vermogensvrijstelling die u samen hebt. Dit is uw vrijstelling van € 30.846 plus de vrijstelling van uw toeslagpartner van € 30.846, in totaal € 61.692.

Blijft uw gezamenlijke vermogen onder deze vrijstelling van € 61.692? Dan kunt u in 2020 huurtoeslag krijgen.

Andere uitzonderingen

Sommige soorten vermogen tellen niet mee voor uw totale vermogen. Of u kunt de Belastingdienst vragen dit vermogen niet mee te tellen. Op de pagina Vermogen dat niet telt voor de huurtoeslag leest u hier meer over.

 

Maximaal vermogen huurtoeslag 2019

In 2019 mag u maximaal € 30.360 aan vermogen hebben. Dit geldt ook voor uw toeslagpartner en medebewoners.

Dit betekent dat u, uw toeslagpartner (let op, de onderstaande uitzondering kan van toepassing zijn) en uw medebewoners per persoon maximaal € 30.360 aan vermogen mogen hebben om huurtoeslag te krijgen. Het gaat om het vermogen op 1 januari 2019.

Uitzondering toeslagpartner

Een uitzondering wordt gemaakt wanneer u en uw toeslagpartner samen aangifte voor de inkomstenbelasting doen, de zogenaamde IB-aangifte.

Doet u samen met uw toeslagpartner aangifte? Dan mag u uitgaan van de vermogensvrijstelling die u samen hebt. Dit is uw vrijstelling van € 30.360 plus de vrijstelling van uw toeslagpartner van € 30.360, in totaal € 60.720.

Blijft uw gezamenlijke vermogen onder deze vrijstelling van € 60.720? Dan kunt u huurtoeslag krijgen.

Maximaal vermogen huurtoeslag 2018

In 2018 mag u maximaal € 30.000 aan vermogen hebben. Dit geldt ook voor uw toeslagpartner en medebewoners.

Dit betekent dat u, uw toeslagpartner (let op, de onderstaande uitzondering kan van toepassing zijn) en uw medebewoners per persoon maximaal € 30.000 aan vermogen mogen hebben om huurtoeslag te krijgen. Het gaat om het vermogen op 1 januari 2018.

Uitzondering toeslagpartner

Een uitzondering wordt gemaakt wanneer u en uw toeslagpartner samen aangifte voor de inkomstenbelasting doen, de zogenaamde IB-aangifte.

Doet u samen met uw toeslagpartner aangifte? Dan mag u uitgaan van de vermogensvrijstelling die u samen hebt. Dit is uw vrijstelling van € 30.000 plus de vrijstelling van uw toeslagpartner van € 30.000, in totaal € 60.000.

Blijft uw gezamenlijke vermogen onder deze vrijstelling van € 60.000? Dan kunt u huurtoeslag krijgen.

 

Maximaal vermogen huurtoeslag 2017

In 2017 mag u maximaal € 25.000 aan vermogen hebben. Dit geldt ook voor uw toeslagpartner en medebewoners.

Dit betekent dat u, uw toeslagpartner (let op, de onderstaande uitzondering kan van toepassing zijn) en uw medebewoners per persoon maximaal € 25.000 aan vermogen mogen hebben om huurtoeslag te krijgen. Het gaat om het vermogen op 1 januari 2017.

Uitzondering toeslagpartner

Een uitzondering wordt gemaakt wanneer u en uw toeslagpartner samen aangifte voor de inkomstenbelasting doen, de zogenaamde IB-aangifte.

Doet u samen met uw toeslagpartner aangifte? Dan mag u uitgaan van de vermogensvrijstelling die u samen hebt. Dit is uw vrijstelling van € 25.000 plus de vrijstelling van uw toeslagpartner van € 25.000, in totaal € 50.000.

Blijft uw gezamenlijke vermogen onder deze vrijstelling van € 50.000? Dan kunt u huurtoeslag krijgen.

Maximaal vermogen huurtoeslag 2016

In 2016 mag u maximaal € 24.437 aan vermogen hebben. Dit geldt ook voor uw toeslagpartner en medebewoners.

Dit betekent dat u, uw toeslagpartner (let op, de onderstaande uitzondering kan van toepassing zijn) en uw medebewoners per persoon maximaal € 24.437 aan vermogen mogen hebben om huurtoeslag te krijgen. Het gaat om het vermogen op 1 januari 2016.

Uitzondering toeslagpartner

Een uitzondering wordt gemaakt wanneer u en uw toeslagpartner samen aangifte voor de inkomstenbelasting doen, de zogenaamde IB-aangifte.

Doet u samen met uw toeslagpartner aangifte? Dan mag u uitgaan van de vermogensvrijstelling die u samen hebt. Dit is uw vrijstelling van € 24.437 plus de vrijstelling van uw toeslagpartner van € 24.437, in totaal € 48.874.

Blijft uw gezamenlijke vermogen onder deze vrijstelling van € 48.874? Dan kunt u huurtoeslag krijgen.

Wijziging regels vermogen vanaf 2016

Tot een bepaald bedrag hoeft u geen belasting te betalen over uw vermogen. Dat noemen we het heffingsvrij vermogen.

Wanneer uw vermogen groter was dan uw heffingsvrije vermogen, had u in 2014 en 2015 geen recht op huurtoeslag. De Belastingdienst ziet het rendement op vermogen boven deze grens namelijk als inkomen. U betaalde dan vermogensrendementsheffing over dat deel van uw vermogen. Daarom ging de Belastingdienst er vanuit dat u met dit vermogen ook zelf genoeg inkomsten had om de huur te betalen. In 2016 is deze zienswijze veranderd en mag u een stuk minder vermogen hebben om nog recht te hebben op huurtoeslag.

Grens Huurtoeslag 2015

In 2015 was het heffingsvrije vermogen vastgesteld op € 21.330 per persoon, wanneer de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet was bereikt. Bekijk de onderstaande tabel voor het heffingsvrije vermogen dat op uw persoonlijke situatie van toepassing is.

Uw leeftijd Uw inkomen Heffingsvrij vermogen
per persoon
U bent jonger dan de AOW gerechtigde leeftijd. € 21.330
U bent jonger dan de AOW gerechtigde leeftijd en een alleenstaande ouder.
U kreeg van 1 juli t/m 31 december 2005 huursubsidie bij een vermogen van meer dan € 20.300.
In 2006 t/m 2014 kreeg u huurtoeslag.
In 2015 hebt u recht op de verhoging van het kindgebonden budget voor alleenstaande ouders.
€ 42.660
U hebt of bereikt in 2015 de AOW gerechtigde leeftijd. Uw inkomen is niet meer dan € 14.431 € 49.566
U hebt of bereikt in 2015 de AOW gerechtigde leeftijd. Uw inkomen ligt tussen de € 14.431
en € 20.075
€ 35.448
U hebt of bereikt in 2015 de AOW gerechtigde leeftijd. Uw inkomen ligt hoger dan € 20.075 € 21.330

Maximaal vermogen huurtoeslag 2015

Uw maximale vermogen voor recht op huurtoeslag was in 2015 dus gelijk aan uw heffingsvrije vermogen. Had u een toeslagpartner of medebewoner(s)? Dan bepaalde u hun situatie aan de hand van de onderstaande tabel en telde u de heffingsvrije bedragen per persoon bij elkaar op.

Stel dat u en uw toeslagpartner beiden de AOW gerechtigde leeftijd nog niet bereikt hadden. Uw vermogen was € 25.000 en het vermogen van uw toeslagpartner was € 15.000. Uw totale gezamenlijke vermogen was dan € 40.000.

Het heffingsvrije vermogen voor personen die de AOW gerechtigde leeftijd nog niet bereikt hadden was € 21.330. Tweemaal dit bedrag is € 42.660. Dit bedrag is lager dan uw vermogen, dat is namelijk € 40.000. In dit geval had u dus recht op huurtoeslag in 2015.

Uitzonderingen maximaal vermogen 2015

Zogenaamde groene beleggingen hebben in deze een andere status. Voor de inkomstenbelasting geldt voor investeringen in fondsen, die van belang zijn voor het milieu en als zodanig aangemerkt zijn door de Belastingdienst, een vrijstelling voor de inkomstenbelasting.

Deze groene beleggingen worden dus niet bij uw heffingsvrije vermogen geteld als het gaat om de inkomstenbelasting. Maar voor de huurtoeslag geldt deze vrijstelling niet. Tel uw groene beleggingen dus mee als vermogen.