Huurtoeslag 2018

Huurtoeslag; helaas hebben veel mensen dit nodig. Maar het is daarnaast ook weer een bijzonder goede uitkomst voor mensen die de huur niet op kunnen brengen. Huurtoeslag is een bijdrage in de kosten voor de huur. De hoogte van de huurtoeslag die u kunt aanvragen is van een aantal verschillende dingen afhankelijk.

In aanmerking komen voor huurtoeslag:  de regels voor 2018

Huurtoeslag voor 2018 aanvragen is afhankelijk van uw belastbaar inkomen. De hoogte van de huurtoeslag die u kunt ontvangen hangt af van;

 • Uw inkomen
 • Uw vermogen
 • De hoogte van uw huur

Maar ook van bijvoorbeeld uw woonsituatie en uw leeftijd. Om in 2018 in aanmerking te komen voor huurtoeslag dient u minimaal aan de hieronder genoemde voorwaarden te voldoen;

 • U moet minimaal 18 jaar of ouder zijn
 • De woning die u huurt is een zelfstandige woonruimte. Woont u bijvoorbeeld op kamer dan is dat niet het geval
 • U staat bij de gemeente waar u woont op uw woonadres ingeschreven
 • U heeft de Nederlandse nationaliteit of in ieder geval een geldig zijnde verblijfsvergunning
 • Uw (gezamenlijke) inkomen valt niet te hoog uit. Ook is de huurprijs niet te hoog of te laag. Tevens is het (gezamenlijke) vermogen niet te hoog

Als u alleenstaand bent en in 2018 meer dan € 22.000 verdient of een vermogen heeft van meer dan € 25.000 dan kunt u geen huurtoeslag aanvragen, aangezien u daar met deze cijfers geen recht op heeft. Tevens mag u samen met uw partner niet meer dan € 50.000 aan vermogen bezitten. Als u minder dan € 15.700 verdient en u voldoet ook nog aan de andere voorwaarden dan kunt u de maximale huurtoeslag van € 54 per maand ontvangen.

Huurtoeslag met toeslagpartner

Woont u met een medebewoner die als ‘toeslagpartner’ in aanmerking komt? In dat geval mag u samen niet meer dan € 30.150 verdienen (boven de AOW gerechtigde leeftijd is dit bedrag € 30.050). Daarnaast mag u gezamenlijk niet meer dan € 50.000  aan spaargeld ofwel vermogen hebben. Iedere andere bewoner die niet uw toeslagpartner is mag tevens niet meer dan € 25.000 euro aan vermogen in zijn of haar bezit hebben. Samen ontvangt u een toeslag van maximaal € 357 per maand als u gezamenlijk minder dan € 22.883 verdient.

Huurtoeslag als student ontvangen

Vaak wordt hier niet aan gedacht, maar ook als student kunt u in 2018 voor huurtoeslag in aanmerking komen. Echter zijn er wel een aantal extra regels waar u aan moet voldoen om huurtoeslag te kunnen ontvangen. In ieder geval dient u ouder dan 18 jaar te zijn. Daarnaast moet u een zogeheten ‘zelfstandige woonruimte’ huren. Daar komen we straks nog op terug. Als u jonger dan 23 jaar bent dan mag uw huur niet hoger dan € 414,02 zijn. Ook mag u niet meer dan € 25.000 aan vermogen/spaargeld hebben. Studeert u nog en bent u ouder dan 23 of heeft u een kind? In dat geval gelden er voor u andere regels. De huur die u moet betalen mag in die gevallen maximaal € 710,68 zijn.

Wat valt er onder ‘zelfstandige woonruimte’?

De regels die voor een zelfstandige woonruimte gelden zullen in 2018 onveranderd blijven. Een woning komt in aanmerking voor huurtoeslag als het een zelfstandige woonruimte is en daarvoor moet de woning waarin u verblijft in ieder geval beschikken over;

 • Een eigen woonkamer en/of slaapkamer
 • Een eigen keuken met een aanrecht, aanvoer en afvoer voor water en een aansluitpunt voor een kooktoestel
 • Een eigen toilet met waterspoeling

De woningen in het lijstje hieronder worden als ‘zelfstandige woonruimte’ aanschouwd waarvoor u huurtoeslag kunt aanvragen:

 • Een rijtjeswoning
 • Een appartement
 • Een woonwagen
 • Een gesplitste woning op één huisnummer
 • Een gedeelde etage
 • Een waterwoning
 • Een recreatiewoning
 • Een woonruimte voor begeleid wonen of een groepswoning die voor ouderen is bestemd

Als uw woning niet aan de genoemde criteria voldoet, is het in gevallen van uitzonderingen mogelijk om alsnog voor huurtoeslag in aanmerking te kunnen komen.

Het is voor te stellen dat u uw huurtoeslag wilt berekenen. Dat is niet alleen uw goed recht, het is ook geheel mogelijk. Zo kunt u naar de site van de Belastingdienst gaan om daar uw huurtoeslag voor het door u opgegeven jaar te berekenen. U dient dan bepaalde informatie in een handig menu aan te vinken en het geheel zal voor u berekend worden. Let wel: het gaat bij deze optie om een proefberekening en het jaar 2018 staat daar nog niet bij vermeld. Om het nog makkelijker te maken is het op onze site wel mogelijk om uw huurtoeslag voor 2018 te berekenen. Het is eenvoudigweg belangrijk om te weten of u hiervoor in aanmerking komt, voordat u de huurtoeslag gaat aanvragen.

Hoe kan ik huurtoeslag aanvragen?

Ten eerste dient u de huurtoeslag uiteraard eerst zelf aan te vragen. Dit kunt u doen op de website van de Belastingdienst. U vraagt het aan bij ‘Mijn toeslagen’. Ook kunt u op de website gemakkelijk informatie zien bij het jaar waarvoor u toeslagen wilt aanvragen.

Huurtoeslag aangevraagd, wanneer gaat deze in?

Als u aan alle voorwaarden voldoet, heeft u ook recht op huurtoeslag. Deze gaat in op de eerste van de maand. Als u later in de maand aan alle voorwaarden voldoet, dan gaat de huurtoeslag de eerste van de daarop volgende maand in. Nadat u het heeft aangevraagd zal de Belastingdienst alle opgegeven informatie gaan controleren. Nogmaals, voldoet u aan alle voorwaarden dan krijgt u de huurtoeslag uitbetaald. Als u huurtoeslag heeft aangevraagd, dan hoeft dat voor het hele jaar maar één keer. Zolang u aan de voorwaarden blijft voldoen loopt deze gewoon automatisch door tot het daarop volgende jaar. In december wordt het voorschot voor januari uitbetaald. De Belastingdienst heeft het voorschot voor het volgende jaar op basis van de meest recente gegevens berekend. Uiteindelijk blijft u wel zelf verantwoordelijk voor de door u aangeleverde informatie en gegevens.

Het is uiteraard heel goed voor te stellen dat alle regels en cijfers u voor uw ogen zijn gaan draaien. Gelukkig zijn er specialisten die u kunnen helpen bij het berekenen van uw huurtoeslag van 2018 maar ook bij het aanvragen van uw huurtoeslag voor datzelfde jaar.

Als u weinig inkomsten heeft is het niet altijd even eenvoudig om de huur te kunnen betalen. Daarom is het fijn dat u huurtoeslag aan kunt vragen. Voldoet u aan alle eisen die er voor het ontvangen van huurtoeslag in 2018 noodzakelijk zijn en kunt u deze toeslag goed gebruiken? Zorg er dan voor dat u er op tijd bij bent, zodat u ook voor komend jaar uw huurtoeslag kunt ontvangen.