Inkomen toeslagen

Het inkomen voor de toeslagen is uw bruto belastbare jaarinkomen. Dit is al uw inkomen, zoals loon, een uitkering of pensioen van een jaar bij elkaar opgeteld. Dit zijn alle bedragen voor aftrek van belastingen en premies, berekend vanaf 1 januari tot en met 31 december.

Hier vindt u meer uitleg over hoe u uw inkomen voor de toeslagen berekent.  

Wat moet ik doen als mijn inkomen verandert?

U ontvangt een toeslag zoals zorgtoeslag, huurtoeslag of kinderopvangtoeslag en uw situatie verandert. Uw inkomen daalt omdat u uw baan kwijt raakt. Of uw inkomen stijgt omdat u juist een beter betaalde baan gevonden hebt. U bent meer gaan werken, of u gaat juist met pensioen.

Ook het inkomen van een ander kan veranderen. Dit kan iemand zijn met wie u al samen een toeslag ontvangt. Dit kan uw toeslagpartner zijn of een van uw kinderen. Of er trekt iemand bij u in. Of iemand uit uw gezin is verhuisd naar een ander adres. Of uw toeslagpartner is overleden.

Welke invloed heeft uw inkomen of dat van anderen op uw toeslagen? En wat moet u doen als uw inkomen wijzigt? In dit artikel leggen we graag alles uit over inkomen en toeslagen.

STAAT UW VRAAG ER NIET BIJ?

Is uw vraag hiermee niet beantwoord? Kijk dan nog even bij onze Veelgestelde Vragen.

Staat uw vraag hier niet tussen? Onze chatfunctie is 24 uur per dag beschikbaar. Klik hiervoor op de blauwe balk rechts onderin het scherm waarin staat: Heeft u een vraag?

Meestal krijgt u hiermee snel het antwoord op uw vraag. Heeft de chatfunctie u onvoldoende informatie gegeven? Stuur ons dan een e-mail. Wij streven ernaar deze zo snel mogelijk te beantwoorden.

Uw inkomen en toeslagen

De Belastingdienst gebruikt een schatting van uw jaarinkomen om de hoogte van uw toeslag te berekenen. Elke toeslag, zorgtoeslag, huurtoeslag en kinderopvangtoeslag, wordt namelijk als voorschot verstrekt.

Dit betekent dat u een toeslag ontvangt op basis van wat de Belastingdienst denkt dat u in een jaar gaat verdienen. We noemen dit een voorschot.

Schatting versus uw echte inkomen

Nadat het jaar is afgelopen weet u pas hoeveel u werkelijk verdiend heeft. In uw aangifte inkomstenbelasting geeft u dit bij de Belastingdienst aan. Dit is de belastingaangifte die u elk jaar rond mei doet over het afgelopen jaar.

Nu weet de Belastingdienst ook wat u echt verdiend heeft en dan wordt een definitieve berekening gemaakt voor elke toeslag die u ontvangen heeft.

Wat gebeurt er nu?

Heeft u meer verdiend dan verwacht? Dan kan het zijn dat u toeslag moet terugbetalen. Heeft u minder verdiend dan vooraf ingeschat? Dan ontvangt u de toeslag die u nog niet gekregen had.

Toename inkomen toeslagen

Wanneer uw inkomen stijgt, betekent dit niet altijd automatisch dat uw huurtoeslag, zorgtoeslag of kinderopvangtoeslag lager wordt. Tot een bepaald jaarinkomen blijft de toeslag namelijk altijd hetzelfde.

Wanneer we het over uw inkomen hebben, dan bedoelen we uw bruto belastbare jaarinkomen. Heeft u een toeslagpartner? Dan is het uw inkomen en het inkomen van uw toeslagpartner bij elkaar opgeteld.

Bij de huurtoeslag telt naast het inkomen van een eventuele toeslagpartner ook het inkomen van uw medebewoner(s) mee.

Inkomen Toeslagen: Zorgtoeslag

De inkomensgrens is voor elke toeslag anders en wordt bij de zorgtoeslag ook wel het drempelinkomen genoemd. Blijft uw inkomen onder dit drempelinkomen? Dan blijft uw zorgtoeslag gelijk.

Heeft u een inkomen dat lager is dan het drempelinkomen? Dan ontvangt u  de maximale zorgtoeslag. Zolang uw inkomen onder dit maximale inkomen blijft, verandert de hoogte van uw zorgtoeslag dus niet.

Het bedrag aan zorgtoeslag dat u maximaal per maand kan ontvangen, staat ook in de onderstaande tabel weergegeven.

EP = eenpersoonshuishouden

Bent u alleen? Dan zoekt u het maximale bedrag aan zorgtoeslag op in de tabel met de aanduiding EP.
EP staat voor eenpersoonshuishouden.

TP =  toeslagpartner

Heeft u een toeslagpartner? Dan zoekt u het maximale bedrag aan zorgtoeslag op in de tabel met de aanduiding TP.
TP staat voor toeslagpartner.

DREMPEL
INKOMEN
ZORGTOESLAG:

2024:
€ 26.819

2023:
€ 25.070

2022:
€ 22.356

EP
MAXIMALE
ZORGTOESLAG:

2024:
€ 123,58

2023:
€ 154,83

2022:
€ 94,66

TP
MAXIMALE
ZORGTOESLAG:

2024:
€ 236,08

2023:
€ 265,17

2022:
€ 212,75

Inkomen Toeslagen: Huurtoeslag

De inkomensgrens is voor elke toeslag anders. Zo kent de huurtoeslag geen drempelinkomen. Waar bij de zorgtoeslag alleen het inkomen de hoogte van de toeslag bepaalt, is dit bij de huurtoeslag namelijk complexer. Ook de hoogte van de huur telt mee.

Het idee achter de berekening is dat iedereen een stukje van de huur zelf moet betalen. U kunt dus nooit huurtoeslag ontvangen voor het gehele bedrag aan huur dat u betaalt. Het gedeelte dat u altijd zelf moet betalen, noemen we de basishuur.

Een deel zelf betalen

De basishuur is tot een bepaald inkomen voor iedereen hetzelfde. Deze inkomensgrens wordt ook wel de minimum draagkracht grens genoemd, of de minimum inkomensgrens.

Is uw inkomen hoger dan deze inkomensgrens? Dan moet u een groter gedeelte van uw huur zelf betalen. Hoe hoger uw inkomen, hoe hoger de basishuur en hoe minder huurtoeslag u krijgt.

Inkomensgrenzen huurtoeslag

De inkomensgrens is elk jaar anders en is afhankelijk van met wie u samenwoont. In de onderstaande tabellen vindt u per jaar en soort huishouden de inkomensgrenzen.

EP = eenpersoonshuishouden

Woont u alleen? Dan kijkt u naar de tabel met de aanduiding EP.
EP staat voor eenpersoonshuishouden. Heeft u op 1 januari van het jaar de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt? Dan kijkt in u de tabel EP 65+.

MP = meerpersoonshuishouden

Woont u met iemand samen? Tel dan uw inkomen op bij het inkomen van al uw medebewoner(s). Daarna kijkt u naar de tabel met de aanduiding MP.
MP staat voor meerpersoonshuishouden.

Heeft u of iemand met wie u samenwoont op 1 januari van het jaar de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt? Dan kijkt u in de tabel MP 65+.

HUURTOESLAG

2024

EP:
€ 20.700

EP 65+:
€ 22.025

MP:
€ 26.975

MP 65+:
€ 29.325

HUURTOESLAG

2023

EP:
€ 19.375

EP 65+:
€ 20.500

MP:
€ 25.225

MP 65+:
€ 27.275

HUURTOESLAG

2022

EP:
€ 17.350

EP 65+:
€ 19.075

MP:
€ 22.500

MP 65+:
€ 25.450

Wijzigen of stopzetten?

Wanneer uw inkomen gedurende het jaar stijgt, dan kan dit invloed hebben op de hoogte van uw toeslag. Dat een toename van uw inkomen niet altijd betekent dat uw toeslag lager wordt, leest in het onderstaande stuk “toename inkomen toeslagen”.

U wilt waarschijnlijk voorkomen dat u later teveel ontvangen toeslag moet terugbetalen. Stijgt uw inkomen? Dan is het verstandig de schatting van uw inkomen bij de belastingdienst te wijzigen.

De Belastingdienst herberekent uw recht op de toeslag dan op basis van dit nieuwe inkomen. Een eventueel verschil wordt meteen met u verrekend.

Teveel ontvangen toeslag wordt ingehouden op de toeslag die u ontvangt. Of u krijgt de te weinig ontvangen toeslag in één keer uitbetaald.

Wat gebeurt er als u uw toeslag stopzet?

Wanneer u ervoor kiest om uw toeslag stop te zetten, dan beoordeelt de Belastingdienst niet meer automatisch uw recht op de toeslag bij uw aangifte inkomstenbelasting. Dit kan betekenen dat u toeslag misloopt. In het onderstaande voorbeeld leggen we uit hoe dit kan.

Voorbeeld inkomen toeslagen:

  • U ontvangt zorgtoeslag;
  • U heeft een nieuwe baan met een beter salaris;
  • U zet uw zorgtoeslag stop;
  • U ontvangt vanaf de gekozen stopdatum geen toeslag meer;
  • Aan het einde van het jaar ligt uw totale jaarinkomen onder de maximumgrens;
  • U doet uw aangifte inkomstenbelasting over het jaar.

De Belastingdienst zal nu tot de gekozen stopdatum van de toeslag uw recht op de toeslag bepalen. Na de stopdatum zal geen zorgtoeslag toegekend worden. Ook niet wanneer uw inkomen toch lager is dan u verwachtte en u op basis van dit inkomen wel recht zou hebben op zorgtoeslag.

Wat gebeurt er als u uw toeslag wijzigt?

Wanneer u ervoor kiest om uw inkomen te wijzigen, dan controleert de Belastingdienst wel uw recht op de toeslag na uw aangifte inkomstenbelasting. Is uw inkomen toch wel onder het maximum gebleven? Dan ontvangt u de toeslag alsnog.

Terugbetalen toeslag voorkomen

Geef uw inkomen bij een wijziging nog iets hoger op dan u verwacht. Zo voorkomt u dat u gedurende het jaar toch nog teveel zorgtoeslag ontvangt. Maar u loopt zo geen toeslag mis. Na uw aangifte inkomstenbelasting zal de Belastingdienst uw recht op de toeslag vaststellen op basis van uw werkelijke inkomen.

Hulp bij het schatten van uw inkomen om uw inkomen voor de toeslag te wijzigen vindt u via deze link.

Afname inkomen toeslagen

Uw inkomen kan gedurende het jaar ook lager worden. Bijvoorbeeld omdat u uw baan verliest. Of u bent al langere tijd ziek en ontvangt niet meer uw volledige loon. Of u kiest ervoor om minder te gaan werken. Of u gaat met pensioen en ontvangt nu AOW in plaats van loon. Wat de reden ook is, een lager inkomen kan betekenen dat u recht krijgt op toeslagen.

Inkomen over een heel jaar

Of u recht heeft op zorgtoeslag of huurtoeslag hangt onder andere af van de hoogte van uw inkomen. Is uw inkomen te hoog, dan heeft u het gehele jaar geen recht op de toeslag. Is uw inkomen lager dan het gestelde maximum, dan heeft u vanaf 1 januari van het jaar recht op de toeslag. belangrijk is dan wel dat u ook vanaf die datum aan alle andere voorwaarden voor de toeslag voldoet.

Het hele jaar zorgtoeslag

Voldoet u aan de andere voorwaarden voor zorgtoeslag? Dan heeft u het hele jaar recht op zorgtoeslag wanneer uw inkomen lager is dan het maximum. In dit artikel: Inkomensgrens Zorgtoeslag; Hoeveel inkomen mag ik hebben, vindt u per jaar de maximale inkomens die recht geven op zorgtoeslag.

Het hele jaar huurtoeslag

Voldoet u aan de andere voorwaarden voor huurtoeslag? Dan heeft u het gehele jaar recht op huurtoeslag wanneer uw inkomen lager is dan het maximum. De maximale hoogte van uw inkomen is echter niet makkelijk aan te geven. Dit komt omdat ook de hoogte van uw huur en met wie u samenwoont ook invloed heeft op de maximale hoogte van uw inkomen dat nog recht geeft op huurtoeslag.

Hoe werkt dit?

Het inkomen dat bepaalt of u recht heeft op de toeslag is al uw inkomen van een heel jaar bij elkaar opgeteld. Het gaat dus om al uw inkomen vanaf 1 januari tot en met 31 december van het jaar. Inkomen is uw loon, maar ook een uitkering of uw AOW.

Meer informatie over wat uw inkomen is, vindt op de pagina: Hoe hoog is mijn belastbare inkomen voor toeslagen zoals zorgtoeslag, huurtoeslag en kinderopvangtoeslag.

Het gaat hierbij om uw bruto inkomen. Dit is het bedrag voor aftrek van belastingen en premies. Het is dus niet het geld dat u op uw bankrekening ontvangt. U vindt dit bruto bedrag op uw loonstrook of uitkeringsspecificatie.

Loop geen toeslag mis!

Wanneer uw inkomen gedurende het jaar lager wordt, betekent dit dus niet dat u vanaf deze datum recht krijgt op de toeslag. Uw jaarinkomen is altijd bepalend. Dit betekent dat u op basis van uw inkomen of het gehele jaar recht heeft op de toeslag of het gehele jaar geen recht heeft op de toeslag. Is uw jaarinkomen lager dan het maximum? Kies dan 1 januari van het jaar als ingangsdatum van de toeslag. Zo loopt u geen toeslag mis.

Inkomen Toeslagen: Kinderopvangtoeslag

Ook bij de kinderopvangtoeslag ontvangt u tot een bepaald verzamelinkomen het maximale bedrag van de toeslag. Dit maximale bedrag aan kinderopvangtoeslag is echter niet voor iedereen gelijk.

Dit komt omdat u een percentage ontvangt van het bedrag dat u elke maand aan de kinderopvang betaalt. Wat u betaalt voor de opvang van uw kind kan verschillen van wat een andere ouder betaalt. De hoogte van de rekening van de kinderopvang wordt immers bepaald door naar welke opvang uw kind gaat en hoeveel uren uw kind daar opgevangen wordt.

Maximale kinderopvangtoeslag 2023

In 2023 ontvangt iedereen met een (gezamenlijk) inkomen tot € 26.944 voor het eerste en een eventueel tweede kind 96% van de kosten van de kinderopvang.

Maximale kinderopvangtoeslag 2024

In 2024 ontvangt iedereen met een (gezamenlijk) inkomen tot € 28.297 voor het eerste en een eventueel tweede kind 96% van de kosten van de kinderopvang.

Let op: de kosten die u aan de kinderopvang betaalt, zijn mogelijk niet gelijk aan de kosten die voor vergoeding in aanmerking komen. De uurtarieven die voor de berekening van de hoogte van de kinderopvangtoeslag gebruikt worden, zijn gemaximeerd. Betaalt u een uurtarief dat hoger is dan dit maximum? Dan ontvangt u over dit duurdere deel van het uurtarief geen kinderopvangtoeslag.

In de onderstaande tabel vindt u de maximum uurtarieven voor de verschillende soorten kinderopvang:

2024
MAXIMAAL UURTARIEF

DAGOPVANG
Kindercentrum: € 10,25
Gastouder: € 7,53

BUITENSCHOOLSE OPVANG
Kindercentrum: € 9,12
Gastouder: € 7,53

2023
MAXIMAAL UURTARIEF

DAGOPVANG
Kindercentrum: € 9,12
Gastouder: € 6,85

BUITENSCHOOLSE OPVANG
Kindercentrum: € 7,85
Gastouder: € 6,85